2e plaats uitmuntend essen (duitsland)

april 2015 2e plaats uitmuntend behaald te essen (duitsland) bij de gebruikshonden

handler : claus guido